Rojas_akmenjaina_juramala.jpg
Avots: Rojas muzeja krājums