Valdemara_aleja_Roja.JPG
Avots: Rojas muzeja krājums