/Events/2013/13_05_10_latviska_mantojuma_zimes_sanemeji_2013/I_karta/Lauku_maja_Lantus/
Lauku_maja_Lantus
8
Lauku maja Lantus
/Events/2013/13_05_10_latviska_mantojuma_zimes_sanemeji_2013/I_karta/Lauku_maja_Usi/
Lauku_maja_Usi
4
Lauku maja Usi
/Events/2013/13_05_10_latviska_mantojuma_zimes_sanemeji_2013/I_karta/Lauku_majas_Donas/
Lauku_majas_Donas
9
Lauku majas Donas
/Events/2013/13_05_10_latviska_mantojuma_zimes_sanemeji_2013/I_karta/Lauku_majas_Dzirnupes/
Lauku_majas_Dzirnupes
7
Lauku majas Dzirnupes
/Events/2013/13_05_10_latviska_mantojuma_zimes_sanemeji_2013/I_karta/Ludzas_amatnieku_centrs/
Ludzas_amatnieku_centrs
7
Ludzas amatnieku centrs
/Events/2013/13_05_10_latviska_mantojuma_zimes_sanemeji_2013/I_karta/Mekes_krogs/
Mekes_krogs
5
Mekes krogs
/Events/2013/13_05_10_latviska_mantojuma_zimes_sanemeji_2013/I_karta/Saimnieciba_Adzelviesi/
Saimnieciba_Adzelviesi
7
Saimnieciba Adzelviesi
/Events/2013/13_05_10_latviska_mantojuma_zimes_sanemeji_2013/I_karta/Salacgrivas_negi/
Salacgrivas_negi
4
Salacgrivas negi
/Events/2013/13_05_10_latviska_mantojuma_zimes_sanemeji_2013/I_karta/Tradiciju_nams_Zvanitaji/
Tradiciju_nams_Zvanitaji
8
Tradiciju nams Zvanitaji
/Events/2013/13_05_10_latviska_mantojuma_zimes_sanemeji_2013/I_karta/Vaidelotes/
Vaidelotes
8
Vaidelotes
/Events/2013/13_05_10_latviska_mantojuma_zimes_sanemeji_2013/I_karta/Valmiermuiza_alus/
Valmiermuiza_alus
9
Valmiermuiza alus
/Events/2013/13_05_10_latviska_mantojuma_zimes_sanemeji_2013/I_karta/Vienkocu_parks/
Vienkocu_parks
6
Vienkocu parks